- GENERATIE IV -- Politiek leefde deze generatie onder koning-stadhouder Willem III en het 2e stadhouderloze tijdperk en maakte zij de 9-jarige oorlog met Frankrijk (1688-1697) mee.

- Cultureel was zij tijdgenoot van vroege natuurwetenschappers als Antonie van Leeuwenhoek en Christiaan Huygens.

- Economisch deed zich na de Franse inval van 1672-'78 een opleving van de economie voor, die echter na 1702 omsloeg in een neergang.
De landbouw werd in de tweede helft van de 17e eeuw getroffen door een depressie: eerst daalden de prijzen voor graan en daarna die voor zuivelprodukten. Vanwege de bodemgesteldheid was het in Westfriesland echter nauwelijks mogelijk om als alternatief op akkerbouw om te schakelen.
Andere rampen waren de grote dijkdoorbraak van 1675, die grote delen van Westfriesland onder water zette, en muizenplagen in 1678 en 1681. Dit alles leidde ertoe dat kleine boerenbedrijfjes door grotere werden opgekocht. Voordelen waren de lage inkoopprijzen en het lage kindertal in die tijd.- Tak A -


IV.A.a. JAN CORNELISZ

Wonend op Bangaert in het Oostend van Wervershoof

Zoon van Cornelis Jansz Coopes en Marij Germents (zie III.A.a.)
Geboren rond 1625
Overleden na november 1653

Gehuwd te Wervershoof (RK) op 26 februari 1653 met:
Marij Theunis
Geboren ca. 1633
Overleden na 1653

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Maria en Bihildis (tweeling)
Gedoopt te Wervershoof op 23 november 1653


Mogelijk dat deze Jan Cornelisz dezelfde persoon is als Jan Cornelisz Coop(es), die van 1629 t/m 1647 in diverse bronnen wordt vermeld als procureur te Abbekerk. Indien dat het geval is, dan kan hij vermoedelijk rond 1650 naar Wervershoof zijn gekomen en daar wat later met Marij Theunis zijn getrouwd. Dit lijkt te worden bevestigd door het feit dat in 1651 ene Jan Cornelisz Coops alias Bordingh wordt vermeld als procureur te Wervershoof. Een Jan Cornelisz Bording wordt in 1654 vermeld als paardenkoper en herbergier te Enkhuizen en in 1659 te Medemblik.

IV.A.b. GERMENT CORNELISZ COOP alias PAARDEKOOPER

Veehouder en -handelaar aan de Lagedijk/-weg te Wervershoof

Zoon van Cornelis Jansz Coopes en Marij Germents (zie III.A.a.)
Geboren te Wervershoof rond 1625
Overleden aldaar tussen 14 maart 1680 en 11 februari 1681 (ca. 55 jr.)

Gehuwd te Wervershoof (RK) op 26 januari 1660 met:
Aeff Dirks
Geboren ca. 1640
Overleden na 1681 (ca. 45 jr.)

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Maria
Gedoopt te Wervershoof op 17 december 1660
2. Cornelius
Gedoopt te Wervershoof op 4 september 1663
3. Susanna
Gedoopt te Wervershoof op 16 juli 1665
Overleden vóór oktober 1669
4. Joannes
Gedoopt te Wervershoof op 17 augustus 1666
5. Susanna
Gedoopt te Wervershoof op 28 oktober 1669
Overleden vóór augustus 1672
6. Susanna
Gedoopt te Wervershoof op 13 augustus 1672
7. Maria
Gedoopt te Wervershoof op 21 februari 1674
8. Margaretha
Gedoopt te Wervershoof op 20 mei 1676
9. Gertrudis
Gedoopt te Wervershoof op 11 oktober 1677


(Nadere gegevens volgen nog)

IV.A.c. JAN SIJMONSZ COOP

Wonend te Wognum in 1682

Zoon van Symon Jansz Coop (zie III.A.c.)
Geboren te Wognum vóór 1662
Overleden na 1682.


IV.A.d. PIETER SIMONSZ COOP

Vermoedelijke wonend te Wognum

Zoon van Symon Jansz Coop (zie III.A.c.)
Geboren te Wognum vóór 1643
Overleden na 1663

Gehuwd te Hoorn op 6 oktober 1663 met:
Marie Claes
Jongedochter uit Hoorn

Vermoedelijk uit dit huwelijk:

1. Simon Pietersz Coop
Geboren vóór 1675 (zie V.A.a.)


Het bestaan van Pieter Simonsz Coop is pas begin 2015 naar voren gekomen uit onderzoek van dhr. Peter Nan, die de inschrijving van zijn huwelijk met Marie Claes in 1663 in de archieven vond. Pieter Simonsz Coop vormt nu de meest waarschijnlijke link tussen zijn vader Symon Jansz Coop (III.A.c.) en zijn zoon Simon Pietersz Coop (V.A.a.), die beiden vermoedelijk in Wognum woonden.

Voordat Pieter Simonsz Coop bekend was, was de veronderstelling dat Simon Pietersz Coop de zoon van Pieter Jacobsz Coop alias Waart (III.D.a.) uit Binnenwijzend was. Bij gebrek aan bronnen uit die plaats en die periode was dit echter altijd een vrij zwakke link. De nieuwe familierelatie is, mede gezien de woonplaatsen, een heel stuk waarschijnlijker.

Vooralsnog zijn er geen andere gegevens over Pieters Simonsz Coop bekend.
Inschrijving van het huwelijk van Pieter Simonsz Coop en Marie Claes
(Hoorn, DTB-boeken, inv.nr. 101, folio 152a - Klik voor een vergroting)
- Tak B -


IV.B.a. PIETER CORNELISZ COOP

Wonend aan de Lagedijk te Wervershoof

Zoon van Cornelis Dircksz Coop en Griet Pieters Spruijt (zie III.B.a.)
Gedoopt te Wervershoof op 11 september 1655
Overleden na maart 1680

IV.B.b. DIRCK CLAESZ STRUIJVER

Veehouder te Wervershoof op Munnikij en aan de Lagedijk op de dam

Zoon van Claes Dircksz en Marij Jacobs (zie III.B.b.)
Gedoopt te Wervershoof op 21 oktober 1665
Begraven aldaar op 24 april 1728 (62 jr.)

Gehuwd te Wervershoof (RK) op 4 augustus 1692 met:
Marij Pieters Laen
Weduwe van Jacob Pietersz
Dochter van veehouder Pieter Aerjensz Laen en Trijn Jans
Gedoopt te Wervershoof op 10 mei 1669
Overleden aldaar na 1705.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Petrus
Gedoopt te Wervershoof op 22 augustus 1693
Overleden vóór augustus 1696
2. Catharina
Gedoopt te Wervershoof op 9 februari 1695
Overleden vóór oktober 1703
3. Maria
Gedoopt te Wervershoof op 9 februari 1695
4. Petrus
Gedoopt te Wervershoof op 11 augustus 1696
5. Nicolaus (Claas)
Gedoopt te Wervershoof op 13 april 1699 (Zie V.B.a.)
6. Cornelius
Gedoopt te Wervershoof op 11 juli 1701
7. Catharina
Gedoopt te Wervershoof op 8 oktober 1703
8. Jan
(mogelijk ongedoopt) overleden te Wervershoof in oktober 1705


(Nadere gegevens volgen nog)Handtekening van Dirck Claesz Struijver
- Tak D -


IV.D.b. JACOB PIETERSZ COOP

Herbergier en waard in de Witte Eenhoorn bij de Binnenwijzender sluis te Binnenwijzend/Oosterblokker

Zoon van Pieter Jacobsz Coop alias Waart (zie III.D.a.)
Geboren te Binnenwijzend na 1674
Begraven te Westwoud op 10 februari 1732 (ca. 57 jr.)

Gehuwd aldaar op 10 mei 1699 met:
Trijntje Pieters Croonenburg
Dochter van schoolmeester Pieter Reindersz Croonenburg uit Twisk

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Grietje
Begraven te Westwoud op 8 augustus 1699
2. Grietje
Begraven te Westwoud op 5 november 1700
3. Grietje
Begraven te Westwoud op 15 januari 1702
4. Grietje
Geboren te Binnenwijzend ca. 1703
Gehuwd te Westwoud op 4 mei 1726 met:
Jan Molenaar
Jongeman uit Grootebroek
5. Pieter
Geboren te Binnenwijzend ca. 1704 (Zie V.D.a.)
6. Trijntje
Begraven te Westwoud op 26 april 1705
7. Dirk
Begraven te Westwoud op 23 augustus 1707
8. Trijntje
Begraven te Westwoud op 27 januari 1709
9. Trijntje
Begraven te Westwoud op 29 september 1710
10. Dirk
Begraven te Westwoud op 1 december 1712
11. dood kraamkind
Begraven te Westwoud op 17 september 1716


Omdat katholieken uit Binnenwijzend onder de kerkelijke statie Westwoud vielen, zijn de kinderen van Jacob Pietersz Coop en uiteindelijk ook hijzelf aldaar begraven.

(Nadere gegevens volgen nog)
P.J.F. Koop © juli 2004

.