- STAMBOOM van de Westfriese familie KOOP -Hieronder vindt U de stamboom van de Westfriese familie Koop in een beknopte schematische vorm.

Elke persoon in deze stamboom heeft een eigen codenummer. Door op dat nummer te klikken, komt u op de pagina waar de gedetailleerde gegevens over deze persoon en zijn gezin staan. Vandaaruit kunt u dan ook weer verder doorklikken naar ouders en kinderen van de betreffende persoon.Jan Jan Taemsz
alias Coopal

ca.1520-1576
(0.)


Jan Jansz Coopal
alias Oude Coop

ca.1545-na 1611
(I.a.)
Jacob Jansz Coopis
ca.1550-na 1602
(I.b.)

 


Jan Jansz
Jonge Coop

ca.1570-na 1630
(II.a.)

Tak A
Dirck Jansz
Coop(es)

ca.1575-1653
(II.b.)

Tak B
Taems Jansz
Coopis

ca.1580-na 1632
(II.c.)

Tak C
Jacob Jansz
Coop(es)

ca.1579-
ca.1650
(II.d.)
Tak D


Symon
Jansz
Coop

ca. 1620-
na 1653
(III.A.c.)
Cornelis Jansz
Coopes

ca. 1590 -
ca. 1630
(III.A.a.)
Claes Jansz
Coop

ca. 1610-?
(III.A.b.)


Cornelis Dircksz
Coop

overl. ca.
1661
(III.B.a.)
Claes
Dircksz

overl.
ca. 1667
(III.B.b.)

Elbert
Taemsz
Koop(i)es

1606-
ca.1670
(III.C.a.)
Aerjen
Taemsz
Coopes

(III.C.b.)


Pieter Jac.
Coop
alias Waart

ca.1645-
1720
(III.D.a.)
Jan
Sijmonsz
Coop

(IV.A.c.)
ca.1640-
na 1682
Pieter
Simonsz
Coop

(IV.A.d.)
ca.1640-
na 1663
Jan
Cornelisz

(IV.A.a.)Germent
Cornelisz
Coop alias
Paardekooper

ca.1625-1680
(IV.A.b.)
Pieter
Cornelisz
Coop

1655-
(IV.B.a.)

Dirck
Claesz
Struijver

1665-1728
(IV.B.b.)

Jacob
Pietersz
Coop

ca.1680-
1732
(IV.D.b.)


Simon
Pietersz
Coop

ca.1670-
1710
(V.A.a.)

Claas Dirksz
Struijver
alias Lieves

1699-1736
(V.B.a.)


Pieter
Jacobsz
Coop

ca.1704-
1753
(V.D.a.)


Pieter Claasz
Backer

1731-na 1762
(VI.B.a.)
Cornelis
Claas Coop
alias Coopman

1733-1811
(VI.B.b.)

Klaas Koop
1758-1832
(VII.B.a.)
Jan Koop
1769-1852
(VII.B.b.)
Jacob Koop
1803-1859
(VIII.B.a.)
Corn. Koop
1812-1870
(VIII.B.b.)
Jan Koop
1823-1889
(IX.B.a.)
Teunis Koop
1832-1919
(IX.B.b.)
Jacob Koop
1845-1924
(IX.B.c.)Jacob Koop
1854-1928
(X.B.a.)

Johan Koop
1878-1952
(XI.B.a.)

Tak BA
Anton Koop
1880-1950
(XI.B.b.)


Jaap Koop
1885-1970
(XI.B.c.)


Jan Koop
1889-1974
(XI.B.d.)

Tak BB
Aad Koop
1891-1975
(XI.B.e.)


Joost Koop
1892-1987
(XI.B.f.)

Tak BC
(zie voor het vervolg de huidige generaties van de familie Koop)
P.J.F. Koop © juli 2004

.